Historie

AagaardGruppens rødder stammer fra Firmaet H.R. Aagaard A/S som blev stiftet i 1960 af ingeniør Helmuth Aagaard, der var meget fremsynet og meget engageret i at modernisere entreprenørbranchen med det mest moderne materiel.

Nogle af vores milepæle

^
2008

AagaardGruppens samlede størrelse ved udgangen af 2008 er nogenlunde den samme som året før.

I forbindelse med den økonomiske afmatning i samfundet og byggebranchen, begynder vi i stigende omfang at udvide vores markedsområder i takt med vores kunders behov. AagaardGruppen fremstår efterhånden mere og mere som en virksomhed, der har et stort antal kompetencer indenfor anlægsbranchen.

^
2007

Firmaet er vokset til ca. 40 medarbejdere med en årsomsætning på godt 40 mill. kr.

Det besluttes at nedlægge navnene Vejle Pumpelager, Vejle Byggeteknik og Vejle Anlægsteknik og samle alle aktiviteterne under navnet: AagaardGruppen A/S, som fortsat er ejet og ledet af Jesper Aagaard.

^
2003

Der etableres en ny afdeling i Vejle Pumpelager: Vejle Anlægsteknik med udførelse af brolægningsopgaver og traditionelle jord -og kloakarbejde. Ved udgangen af 2004 er der 12 medarbejdere i firmaet, der nu omsætter for ca. 12 mil. kr.

^
2003

Jesper Aagaard forlader firmaet Arkil, og indtræder i ledelsen i Vejle Pumpelager A/S.

^
2001

Helmuth Aagaard afgår ved døden. Vejle Pumpelager bliver overtaget af Jesper Aagaard, og ledes fortsat af Ole Olsen.

^
2000

Firmaet Aagaard A/S bliver solgt til Arkil. Holger Madsen forlader firmaet og Jesper Aagaard fortsætter som afdelingsleder i Vejle-afdelingen under Arkil.

^
1990

Vejle Pumpelager køber firmaet Vejle Byggeteknik med speciale i diamantboring og skæring. Firmaet har på dette tidspunkt 10 medarbejdere.

^
1981

Firmaet H.R. Aagaard A/S sælges til Civilingeniørerne Holger Madsen og Jesper Aagaard, der viderefører firmaet under navnet Aagaard A/S.

Firmaet fortsætter sin udvikling og stadfæster gennem 80’erne og 90’erne sin position som trekants områdets største og stærkeste jord- og kloakentreprenør.
Firmaet specialiserer sig ud over de tidligere arbejdsområder i udførelse af brolægningsopgaver og i udførelse af underentrepriser.
Vejle Pumpelager fortsætter som et selvstændigt firma med grundvandssænkning og udlejning af entreprenørmateriel – herunder jernplader som speciale.

^
1978

Vejle Pumpelager med speciale i Grundvandssænkning udskilles fra H.R. Aagaard A/S som en selvstændig enhed, under ledelse af driftsleder Ole Olsen.

^
1960-1981

Firmaet vokser i perioden til at være områdets største og mest moderne jord -og kloakfirma der også kunne udføre omfattende grundvandssænkningsopgaver.

^
1960

Firmaet H.R. Aagaard A/S etableres ved køb af Sydjyllands første bulldozer.