Kvalitetssikring

I Aagaard Jensen Gruppen afleverer vi kun arbejder, vi kan være stolte af – og samtidig udført i en kvalitet, der helt og holdent lever op til vores kunders krav og forventninger.

For at kunne leve op til dette – samt de stigende krav om kvalitet, og ikke mindst en dokumentation af kvaliteten af det udførte arbejde – har vi i firmaet investeret i det mest moderne udstyr til kontrol og afsætning af vores arbejder.

Alt kompliceret afsætning foretages med helt moderne landmålerudstyr: en totalstation. Totalstationen sætter inden for få millimeter punkterne af i marken – direkte fra de tegninger, som vi modtager fra vores rådgivere.
Kontrollen af det færdige arbejde foregår ligeledes med totalstationen, og vores kunder kan, hvis de
ønsker det, få udleveret digitale tegninger, der præcist viser det udførte arbejde.
Kvaliteten af vores arbejde med at indbygge sand og stabilt-grus under huse, veje og pladser måler
og kontrollerer vi også selv med vores specialudstyr til dette: en isotopsonde.

Vi holder os hele tiden opdateret og ajour med den tekniske og faglige udvikling indenfor vores arbejdsområder, og Aagaard Jensen Gruppen er medlem af en hel række relevante fagmæssige sammenslutninger, hvor vi også gennem regelmæssige kurser og møder får viden om de nyeste tiltag og udviklinger i vores branche:

  • Dansk Byggeri Dansk Byggeris
  • Vejbygningssektion Brolæggerlauget
  • Diamantentreprenørernes
  • Brancheforening

Medlemskab af disse foreninger betyder også, at vi som firma forpligtiger os til altid at udføre vores arbejde på et højt kvalitetsniveau. Vi er selvfølgelig også omfattet af BYGs garantiordning.