Grundvandssænkning

Aagaard Jensen Gruppen har udført grundvandssænknings opgaver siden 1970.

Vi er dermed ét af de firmaer i Danmark, der har den største erfaring og ekspertise indenfor dette område. Vi har desuden A+B bevis jævnfør borebekendtgørelsen.

Vi råder over det mest moderne udstyr: eldrevne vakuumpumper såvel som dieseldrevne anlæg, der er uafhængige af byggestrøm.
Vores afdeling for grundvandssænkning er kendetegnet ved en meget stor grad af fleksibilitet og professionalisme, som man altid kan trække på – også i akut opståede situationer.